Застраховки

Застраховка помощ при пътуване в чужбина

Застраховката е доброволна.

Обект на застраховане

Застраховат се групово и индивидуално български и чуждестранни граждани за времето на пътуване или престой извън територията на Република България.

Териториална валидност

Застраховката е валидна за цял свят с изключение на територията на Република България и страната, в която застрахованият живее или има гражданство. ЗАД „Армеец“ носи отговорност за живота и здравето (работоспособността) на застрахованите лица срещу рисковете злополука и акутно заболяване, при изгубен багаж или потребност от правна защита по време на пътуване.

Покрити разходи

Застраховката покрива разходите за медицински прегледи, изследвания и болнично лечение, както и транспортни разходи от мястото на злополуката (заболяването) до най-близката болница, разходи за лекарства и медикаменти при извънболнично лечение, както и за репатриране.

Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ осигурява денонощна помощ чрез асистанс обслужване на български език и гарантира 100% плащане на направените разходи в рамките на договорения лимит на отговорност, без самоучастие на застрахованите лица.

Застрахователна сума

Цената на застраховката е в зависимост от размера на избраното застрахователно покритие, включените застрахователни рискове, срока на застраховката и дестинацията. Застрахователните суми са в размер от 5 000 EUR до 50 000 EUR.

От какво ви предпазва туристическата застраховка?

Разболяване по време на престой в чужбина, би могло да излезе доста скъпо без подходяща застраховка при пътуване, дори и в рамките на Европейския съюз. Европейската здравна карта покрива само спешно медицинско лечение, но не и допълнителни услуги, като спасителни операции или медицински транспорт към родината, загуба или кражба на багаж, отговорност към трети лица.

Освен това доста често държавните болници се намират във вътрешността на страната и при спешен случай се налага посещение в по-близките частни клиники или консултация с медицинско лице в хотела. Такъв тип медицински заведения нямат договор с Националната здравна каса и не могат да ви обслужат безплатно. Поради тази причина се налага да заплатите на място за прегледа и след завръщане в България да осребрите фактурите при НЗОК. Възможно е здравната каса да не възстанови разходите в пълен размер, а да поема само сумите, в съответствие с българските ценови тарифи за същото лечение.

За пътувания извън Европа Европейската здравна карта не осигурява покритие. Разходите за медицинско обслужване извън Европа могат да възлязат на няколко хиляди евро, дори при дребни инциденти, които изискват болничен престой. При по-тежки медицински случаи или при злополука, налагаща операция или медицински транспорт разходите могат да нарастнат главоломно. Така например в САЩ или в Канада, дори само при 1 ден болничен престой с включен медицински преглед, се налага заплащане на петцифрени суми.

Отмяна на пътуване


Обект на застраховане

Застраховката „Отмяна на пътуване“ на ЗАД „Армеец“ е доброволна и е предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на България или чужбина. Сключва се срещу риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката.

Застрахователят възстановява на застрахованото лице разходи за самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги, извършени предварително, които не могат да бъдат възстановени при отмяна на пътуването.

Покрити рискове

Покриват се рисковете:
•смърт вследствие злополука;
•разходи за отмяна на пътуването;
•разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването;
•разходи за закъснение или отмяна на самолетен полет.

Застраховката задължително се сключва в деня на резервацията и първо плащане (авансово или пълно) на пътуването.

Застрахователни сума и премия

Застрахователната премия зависи от застрахователната сума и времето, оставащо до началото на пътуването. Застрахователната сума е в зависимост от размера на платената цена за индивидуалното или групово пътуване и може да е в лева, евро или щатски долари.